Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry FiPSA — Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry

Strategia ja visio

Strategia

Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt on edunvalvonnallinen ja verkostoitumista tukeva yhdistys. Sen tarkoituksena on sääntöjen mukaan

  • yhdistää suomalaisia farmasian opiskelijoita ja opiskelijajärjestöjä
  • edustaa suomalaisia farmasian opiskelijoita alan kansainvälisellä tasolla
  • kannustaa opiskelijoita kansainvälisyyteen
  • edistää farmasian opiskelijoiden yhteiskunnallista, oikeudellista ja sosiaalista asemaa

SFaO toteuttaa strategiaansa osallistumalla kansainvälisiin kongresseihin vähintään kolme kertaa vuodessa. SFaO lähettää virallisia edustajia EPSAn ja IPSF:n kongresseihin. SFaO tiedottaa kansainvälisistä kongresseista jäsenistölleen ja näin ollen pyrkii kannustamaan jäseniään kansainvälisyyteen. Lisäksi SFaO pyrkii lähettämään jäseniään IPSF:n koordinoimaan SEP-vaihtoon (Student Exchange Program) ympäri maailmaa ja tiedottamaan haussa olevista IMP-paikoista (Individual Mobility Project).

Visio

SFaOn vision voidaan ajatella olevan kaikkien kansainvälisyyttä haluavien jäsenten mahdollisuus kansainvälisyyteen. SFaO haluaa mahdollistaa jäsenistönsä kansainvälisyyden heidän haluamallaan tavalla: kongressit, symposiumit, Twinnetit, työharjoittelu ja muilla pyydettävillä keinoilla.

Organisaatiokaavio

SFaOn yli päättävä elin on liiton kokous: kevät- ja syyskokous. Liiton kokouksiin on kutsuttu edustajia kaikista jäsen järjestöistä. Hallituksen kokouksissa, joita järjestetään kuukausittain, päätetään ja keskustellaan SFaOn juoksevista asioista.